Om oss

Gasa Group Holland är din specialist på att leverera blomsterprodukter och mervärde. Förutom rätt produkt, levererad under rätt förutsättningar, vill vi också tillgodose de andra behoven hos våra kunder och i nära samarbete hjälpa till att avlasta dem så mycket som möjligt. Vi gör vad vi är bäst på, så att våra kunder kan göra detsamma.

Produkter och tjänster

Vi garanterar ett brett sortiment av sticklingar, inomhusväxter, trädgårdsväxter och snittblommor. Vi erbjuder även mervärde i de olika tjänster och produkter vi tillhandahåller. Vi har arbetat i åratal för olika kunder, allt från grossister, handelsträdgårdar, återförsäljare, florister och odlare. Våra kunder finns såväl i Nederländerna som utomlands, i alla hörn, från Storbritannien till Sibirien, från polcirkeln till mellanöstern. Våra kundansvariga talar kundens språk, de känner väl till den lokala kulturen och lagstiftningen. Dessutom vet de hur man ska bemöta det rätta marknadssegmentet med deras omfattande kompetens och kunskap. Varje dag arbetar våra högt motiverade kollegor med stor omsorg och engagemang för att skapa framgång för våra kunder. Det är därför vi med rätta har vår slogan “Tillföra värde till den gröna världen”.

Se våra produkter

Missionsuttalande

Mission

  • “Tillföra värde till den gröna världen”

Vision

  • Internationellt handelsföretag
  • Mest ledande europeiska leverantören inom blomsterprodukter
  • Utgångspunkten är alltid kundens intresse
  • Bästa blomsterleverantören av totala lösningar i samarbete med kunden

GASA GROUP

Gasa Group har enkel tillgång till de större produktionsområdena, genom våra lokala företag i Nederländerna, Danmark, Tyskland och Polen.
Var och en med sin egen grupp av leverantörer, dess egna distributionsområde och många specifika färdigheter som ömsesidigt delas och byts vid behov. Tillsammans har vi kraften att genomföra små och storskaliga köp i ett brett sortiment i hela Europa. En uppsättning kunskaper, färdigheter och erfarenhet att dela med våra kunder.

Historik

GASA har rötterna i Danmark som en odlar-försäljnings-förening, eller på danska: GArtnernes SAlgsforening. 1929 föddes GASA som en kooperativ förening av auktionsodlare bildad av Gasa Aarhus och Gasa Odense.

GASA fortsatte att växa och under årens gång bildades olika dotterbolag. Gasa Group Germany var det första företaget 1981, följt av Gasa Group Holland 1986 och som en tredje part under år 2012 Gasa Group Poland. Senaste tillskottet är Gasa Group Ungarn i 2017.   Så skapades Gasa med dess olika bolag.

2001 gick de två huvudkontoren i Danmark samman till Gasa Group Denmark. 2009, blev DLG-gruppen aktieägare i Gasa Group och sedan 2015 100 % ägare. DLG-gruppen är ett av de största jordbruksföretagen i Europa och förvaltas av danska bönder, vilket passar väl in med Gasa Group affarside.

Gällande från 1 januari 2018 så har DLG sålt 80% av sina aktier i Gasa Group till det danska bolaget Erhvervsinvest Managemant A/S. Som ett resultat av detta är nu Erhvervsinvest Managemant A/S huvudägare med ett aktieinnehav av 80% och DLG behåller ett ägarinteresse med 20%

På grund av den ihållande ökningen av försäljningsorganisationen i Nederländerna fattades ett beslut att expandera Gasa Group Holland den 18 December 2010 och även att etablera sin verksamhet i den numera moderniserade byggnaden på Rietwijkeroordweg i Aalsmeer. Denna fastighet ger Gasa Group Holland möjlighet att möta det organisatoriska och logistika behovet hos dess kunder bättre. Med mångårig kunskap och erfarenhet, har Gasa Group Holland blivit specialist på blomsterprodukter och mervärde. Vi är glada att vara din partner, vilket tillför något till din gröna värld och därför bär vi rättmätigt vår slogan “Mervärde till den gröna världen”.

Lediga tjänster

Har du passion och ambition för blommor och växter och är du intresserad av exportvärlden? Är du motiverad, hårt arbetande med båda fötterna på jorden, och gillar du att vara dynamisk? Då är Gasa Group Holland rätt plats för dig.

Skicka din ansökan med CV och motivering till: info@gasa-holland.nl